Psykologiset esteet ja motivointi käytännön terapiatyössä

Psykologiset esteet ja motivointi käytännön terapiatyössä

Category :

Karttaa ei ole saatavissa

Pvm/Aika
Päivämäärä(t) - 22-04-2021
17:00 - 19:00

Kategoriat Ei kategoriaa


Kouluttaja: Eveliina Rauhansalo, ft, TtM-opiskelija
Ilmoittautuminen: 22.3.-5.4. https://ksft.tapahtumiin.fi/fi/
Hinta: 30e
Paikka: Etätoteutus
Minimi/maksimi: 12/20
Vastaava: eveliina.rauhansalo(at)gmail.com

Psykososiaaliset tekijät ovat yksi tärkeimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä kivun kroo-
nistumista selittävistä tekijöistä. Myös terveyskäyttäytymisellä, kuten ravitsemuksella, riittä-
vällä fyysisellä aktiivisuudella ja unella on merkitystä.

Elintapoihin ja valintoihin lähes jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Käyttäytyminen on kui-
tenkin monimutkaista ja sitä voivat ohjata toimintatavat, jotka nojaavat voimakkaasti yksilön
kokemuksiin, käsityksiin ja uskomuksiin, jolloin niiden muuttaminen saattaa olla haastavaa.
Esimerkiksi kipuun liittyvä välttäminen, omiin ajatuksiin samaistuminen sekä mielessä luodut
jyrkät säännöt voivat muodostua tuloksellisen kuntoutumisen esteeksi. Tämän vuoksi pelkkä
neuvonta ja tieto harjoitteiden vaikutuksista, kivusta tai terveyttä edistävistä tekijöistä harvoin riittävät muutokseen.

Koulutuksen aikana perehdytään psykologisiin esteisiin, niiden tunnistamiseen sekä asiak-
kaan motivointiin haastetilanteissa. Koulutus sisältää teoriaosuuden, kokemuksellisia har-
joitteita ja konkreettisia menetelmiä käytännön terapiatyön tueksi.


Etsi

Kalenteri

<< heinä 2021 >>
mtktpls
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1