Kuukausi: tammikuu 2017

PUHEENJOHTAJAN PILKKEET 1/2017

Category : Uncategorized

Hei kollegat,

Maakuntamme sote-valmistelut ovat alkaneet Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistus-hankkeessa, (www.ks2019.fi). Hankkeen Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen- työryhmän tehtävänä on miettiä, mitä palveluita verorahoilla kuntalaisille tarjotaan. Olen ollut yhteydessä tuon työryhmän vetäjään Mikael Palolaan, jotta pääsisimme myös yhdistyksenä vaikuttamaan päätöksentekoon.

Mietitään asiaa fysioterapian kannalta. Voiko tuki- ja liikuntaelinoireinen kuntalainen päästä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle tulevissa sote-keskuksissa vai pitääkö hänen ensin tavata lääkäri tai hoitaja, joka ohjaa asiakkaan meidän vastaanotolle tai antaa maksusetelin palvelun hankkimiseksi. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että fysioterapeutin vastaanotto pitää sisällyttää perustason palveluihin, muuten palaamme vanhaan kankeaan malliin, jossa hoitoketju pitenee ja tuki- ja liikuntaelinoireen hoito viivästyy.

Entä kuinka ikääntyvien toimintakyvyn arvioiminen? Fysioterapeutti on paras fyysisen toimintakyvyn arvioija, meidät on juuri sitä varten koulutettu, joten ammattikuntamme osaaminen tulisi hyödyntää mm. 65- ja 75-vuotistarkastuksissa, joita useissa kunnissa tehdään. Meidät on koulutettu myös lihasvoimaharjoitteluohjelmien laatijoiksi, jotta ikääntyvän säännöllinen ja riittävä lihasvoimaharjoittelu mahdollistuu mahdollistaen kotona asumisen. Vaikuttavaa näyttöä harjoittelusta löytyy, kuten viimeisin Eeva Aartolahden väitöstyö.

Ks2019-hankkeen sisällä on Kukoistava kotihoito- hanke, jossa on hankepäällikkönä ft Eeva-Liisa Saarman ja kehittämiskoordinaattorina kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn osalta ft Eija Janhunen. Kotikuntoutuksen fysioterapian myöntämisperusteita ei liene vielä olemassa, mutta vaikuttavaa näyttöä on esimerkiksi lonkkamurtumapotilaiden ja muistioireisten kotona annettavasta fysioterapiasta. Maakuntaamme on palkattu lähivuosina useita fysioterapeutteja kotikuntoutuksen alueelle. Nyt onkin tärkeä luoda yhteneväinen malli kotikuntoutuksen fysioterapian myöntämisestä, jotta kuntalaiset ovat samassa asemassa kotikunnasta riippumatta.

Keskussairaalassa on meneillään Maakunnallinen lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamalli- projekti, jossa mietitään lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden saatavuusperusteita ja toimintamallia, projektipäällikkönä on ft Ulla Kolomainen. Hienoa, että saadaan yhteneväiset terapioiden myöntämisperusteet ja suositus eri toimintakykymittareiden käytöstä. Tämän avulla tulevissa sote-keskuksissa tehdyt lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmat olisivat yhteneväiset ja asiakkaalle oikeudenmukaiset. Nyt tarvitsee turvata se, että fysioterapeutti on perustason sote-keskuksessa tekemässä kuntoutussuunnitelmia moniammatillisissa työryhmissä.

Työterveyshuolto on ainakin vielä sote-uudistuksen ulkopuolella, mutta Keski-Suomen työterveyslääkäreistä Visa Kervinen oli minuun yhteydessä. He olivat perustaneet työterveyshuollon Keski-Suomen sote työryhmän, johon halusivat mukaan työfysioterapeutteja, työterveyshoitajia ja työterveyspsykologeja. Saimme työryhmään yhdessä Työfysioterapeutit ry:n kanssa työft Riku Kinnusen Viitasaarelta. Työryhmä on kokoontunut jo yhden kerran. Pyydänkin kaikkia työfysioterapeutteja ilmoittamaan email-osoitteenne Rikulle, niin saatte osallistua kehittämistyöhön. Rikun osoite on riku.kinnunen(at)viitasaari.fi .

Vaikka sote-uudistus tulee ja kaikki on vielä aika epäselvää. Tehdään työtämme niin hyvin kuin osaamme ja kerrotaan osaamisestamme ja työmme vaikutuksista muillekin. Omaa osaamista kannattaa lisätä kouluttautumalla. Viime vuonna yhdistys järjesti 11 koulutusta ja kaksi virkistystapahtumaa teidän käyttöönne, samalla linjalla jatketaan tänäkin vuonna tapahtumien osalta.

Olkaa rohkeasti yhteydessä minuun ja yhdistyksen toimijoihin! Antoisaa vuotta 2017 toivottaen,

pj Anu (0405103629, anu.pollari(at)gmail.com)