Yhdistys

Keski-Suomen fysioterapeutit ry on yksi Suomen Fysioterapeutit ry:n 14 yhteisöjäsenyhdistyksestä. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, mutta sen tarkoituksena on toimia fysioterapeuttien yhdistäjänä koko Keski-Suomen maakunnan alueella. Joukkoomme kuuluu n. 450 fysioterapeuttia tai fysioterapiaopiskelijaa. Tavoitteenamme on tukea alueemme fysioterapeutteja toimimaan yhtenä arvostetuimpana terveysalan osaajana.

Keski-Suomen fysioterapeutit ry pyrkii kehittämään fysioterapeuttien ammattitaitoa ja tietoutta järjestämällä laadukkaita koulutuksia pääsääntöisesti maakunnan omien osaajien voimin. Yhdistys valvoo ammatinharjoittajien ja yrittäjien asemaa ja tukee heidän toimintaansa yrittäjäyhdyshenkilön asiantuntemuksella. Yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun fysioterapian opettajien ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa yhdistyksen opiskelijavastaavien ja opiskelijayhdyshenkilön avustuksella.

Yhdistyksen toiminnasta ja koulutuksista tiedotetaan jäsenille kaksi kertaa vuodessa ilmestyvällä sähköisellä jäsenkirjeellä; Tatsilla. Lisäksi tietoa yhdistyksestä, ajankohtaisista fysioterapia-aiheista ja alueemme tapahtumista saa sähköisistä tiedotteistamme ja facebookistamme.

Paikallisyhdistyksen jäsenenä saat:

osallistua ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin

tietoa alueemme ja alamme ajankohtaisista asioista

vaikuttaa paikallisiin ajankohtaisiin kuntoutusalan asioihin

hakea yhdistyksen apurahoja

verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa

    Yhdistyksen toiminnasta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.


    Log out of this account

    Leave a Reply